KRAGT Training

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Het kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind.

De KRAGT Training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 6 kinderen. Een KRAGT Training bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur.
Het is mogelijk om vooraf kennis te maken telefonisch of aan huis. Wanneer u als ouder de behoefte heeft aan een evaluatiegesprek is dit mogelijk bij u thuis of op locatie.

KRAGT Training

Over de KRAGT Training

Tijdens de KRAGT Training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van een kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst. Het kind krijgt inzicht in wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten.

In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedssfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT Training is ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

Tarieven KRAGT Training

KRAGT pakket 5 sessies € 160
Telefonisch kennismakingsgesprek gratis
Kennismakingsgesprek op locatie € 50 (45min)
Evaluatiegesprek met ouders € 50 (45min)
  • De tarieven zijn inclusief de materialen die ik tijdens het coachen gebruik.
  • Ik reken een kilometervergoeding van € 0,19 buiten een straal van 15 km vanaf Middelburg.
kragt training zeeland